lördag 30 juni 2012

Det har bildats ett Lärarnas etiska råd efter föredöme av, antar jag, tex Advokatsamfundet och Läkarförbundets liknande institutioner. Det behövs, men den huvudsakliga anledningen till det är att det nu skall utfärdas lärarlegitimationer - och kan man utfärda en legitimation ska den också kunna dras in, annars saknar den egentligen mening. Men genast uppstår problem eftersom etiska riktlinjer är något helt annat än att följa lagen. Lag är skriven och skall följas. Bryter någon mot lagen skall denne lagföras och dömas. Visar sig personen vara oskyldig ska han eller hon frikännas och samma gäller om man inte med tillräcklig säkerhet kan bedöma att personen är skyldig. Man ska då släppas fri och anses vara oskyldig. En straffad som avtjänat straffet för sitt brott skall därefter anses ha gjort just det och inte vidare dömas. Här vill jag återge vad en av mina husgudar, Kurt Vonnegut, sagt. Ungefär:
det är vanligt och förståeligt att klaga på juridiken och på lagen men jag föredrar ändå med alla dess brister den av människor skrivna och tillämpade lagen framför någon alternativ moralisk eller Guds lag.

Problemet med och balansgången i etiska råd är ju att där ska det så att säga BEdömas, och detta ej utifrån lagboken utan från någon form av etisk/moralisk "norm". Och då kan det bli delikat. Magnus Blixt, Representant för Lärarnas Riksförbund i läranas etiska råd skriver om det i sin blogg och tar ett exempel från Skottland där man har längre erfarenhet av bedömningar i ett liknande etiskt råd och exemplet han tar är solklart. En lärare som kör rattfull på väg till eller ifrån sin skola mister sin läralegitimation medan den som blåser promille på väg från puben på kvällen behåller sin.

I det ena fallet är nämligen fröken packad på jobbet eller har fyllnat till därstädes, hon riskerar alltså att kraftigt missköta sitt arbete med allt vad det innebär. I det andra fallet har hon fyllnat till en ledig kväll på puben och genom taski´t omdöme "bara" brutit mot lagen. Självklart ska hon inte straffas med yrkesförbud dessutom. Vad har det med saken att göra? Ett halvår eller ett år på cykel till jobbet lär istället inpränta nyttan och bekvämligheten med att ha sitt körkort.

Flera exempel kan framföras för utomordentlig restriktivitet med repressalier utanför lagboken eftersom det i olika råd och riktlinjer ofta(st?) bakas in moraliska värderingar, annars räckte det ju med lagboken, eller hur? Generellt och ffa formellt är det så att en som brutit mot lagen och avtjänat sitt straff gjort just det; ev yrkesförbud bortser alltså från själva grundtanken med brott, bot och straff. Detta finns, parentetiskt, tyvärr institutionaliserat i Sverige där det mest övertydliga exemplet är läkarna som anklagades för da Costa-mordet. Om vi bortser från de formella felen i rättshanteringen fråntogs de dessutom sina läkarlegitimationer för resten av livet som det visat sig. Och varför då? För att de visat sig "olämpliga". Men de har ju enligt rättslig bedömning friats från brott? "Rättslig ja" invänder tyvärr många.

Hur det annars kan gå? Ja i Tennessee lär det tex  ännu vara så att det är ett lagbrott att, med en eufemistisk omskrivning, ta sin kvinna skådandes hennes ryggslut. Och Jo, exemplet har bäring på lärares yrkesetik.
* Han är rasist (medlem i ett parti ej comme il fait).
* Hon följde med min pappa hem efter dansen.
* Rektorn dansar i bastkjol på internet (Ulf Adelson plus en rektor i norr).
* Drängfull och filmad på Sweden rock i Sölvesborg. (Skulle jag döma är det straff nog att vara där...)
* Gapar i läderbyxor med nedfälld dennislucka från flak i pride-parad.


För att inte tala om alla "ord mot ord" - situationer. Skulle vara intressant att höra av alla lärare som blivit inropade till rektor för att få höra hur kul det är med alla positiva samtal och omdömen rektor får om dem - och sedan jämföra bara antalet med dem som blivit inkallade till förhör med orden: du, jag har fått ett samtal från en förälder...

Därmed inte sagt att det finns dåliga lärare, för det gör det - men det är en helt annan sak som hoppas jag bla den nya lärarutbildningen och höjd (återställd) status kan bidra till att förändra till det bättre.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar